Místní knihovna Želetice
Naposledy aktualizováno: 18.12.2018 19:49:02

 

Z historie knihovny ...

 

 • V roce 1910 byl založen spolek Národní jednota pro jihozápadní Moravu, který měl svoji knihovnu, což dokládají razítka v některých dosud zachovaných knihách v knihovně.
 • Knihovna Tělovýchovné jednoty československého orla, kterou v roce 1926 vedl pan Josef Provazník. Tato potom se zánikem Orla kolem roku 1940 zanikla.
 • Knihovna ve škole, v níž půjčovali knihy učitelé.
 • V době 2. světové války a v poválečných letech byla knihovna údajně ve škole, knihy se ale mnoho nepůjčovaly.
 • Knihovna v domě čp. 12, knihy byly zabalené v papíře, byly nepřehledně naskládány v uzavřených skříních.
 • V roce 1974 přemístěna místní lidová knihovna do nově postaveného domu služeb č.p. 189. Zde již byly knihy přehledně uspořádané do regálů a zabalené do průhledné fólie. Po dobu třiceti let zde obětavě pracovala paní Ludmila Kopečková.
 • V roce 2003 přešla knihovna ze správy Okresní knihovny Hodonín pod správu Obce Želetice a dostala název Místní knihovna Želetice. Nadále se nachází v budově obecního úřadu č.p.189
 • Od roku 2004 zajišťuje služby Místní knihovny Želetice paní Eva Chromečková.
 • V roce 2009 se uskutečnila rekonstrukce budovy Obecního úřadu i rekonstrukce prostor knihovny.

 

     OBRÁZEK : knih_1.jpg          OBRÁZEK : knih_2.jpg          OBRÁZEK : knih_3.jpg

 

      OBRÁZEK : budova_obecniho_uradu_2009_3.jpg          OBRÁZEK : budova_obecniho_uradu_2009_2.jpg         OBRÁZEK : budova_obecniho_uradu_2009_4.jpg

 

 

 

      OBRÁZEK : Budova obecniho uradu_rekonstrukce 2009.jpg          OBRÁZEK : Budova obecniho uradu_rekonstrukce 2009          OBRÁZEK : budova_obecniho_uradu_rekonstrukce_2009_3.jpg

 • Od listopadu 2010 je součástí knihovny nové komunitní centrum. K dispozici návštěvníkům knihovny je pět počítačů s připojením na veřejný internet.

Komunitní centrum knihovny

 • Od února 2011 byl v želetické knihovně spuštěn automatizovaný knihovní systém Clavius, který obsahuje katalogizaci knih, včetně tisku katalogizačních a knižních lístků, přírůstkových seznamů a statistik. Dále umožňuje vyhledávání uložených knih z fondu a komfortní výpůjční protokol s možností využití technologie čárového kódu.
 • V roce 2011 získala Místní knihovna Želetice ocenění za rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v obci a podporu kulturního a společenského života. Na 1. ročníku Slavnostního setkání knihoven obcí Jihomoravského kraje převzali ocenění pan starosta Pavel Planeta a paní knihovnice Eva Chromečková.
 • Na podzim roku 2016 byla knihovna vybavena novými dřevěnými regály.

 

 OBRÁZEK : rekonstrukce_knihovny_2016_1.jpg OBRÁZEK : rekonstrukce_knihovny_2016_4.jpg OBRÁZEK : rekonstrukce_knihovny_2016_5.jpg 

 • V září 2017 dostala knihovna nové vchodové dveře a nová pohodlná křesílka v příjemném barevném provedení. K těmto křesílkům byly nakoupeny stolky s designem kovového povrchu, aby ladily s již dříve pořízeným nábytkem.

 

 
Proces zabral 0.0056 sekund času a 0.7MB paměti.